• Neodisher PreStop 0,75 l
Inhibitor koroze pro předčištění chirurgických nástrojů. Pěna ve spreji.


Oblasti použití:
• Inhibitor koroze k rozprašování na chirurgické nástroje na operačních sálech ihned po jejich použití
Spektrum účinnosti:
• Inhibitor koroze: zabraňuje bodové korozi na nástrojích z nerezové oceli způsobené zbytky solného roztoku
• Potlačují růst mikroorganismů na nástrojích během doby kontaktu (bakteriostatický účinek)
• Je vhodný pro chirurgické nástroje vč. nástrojů MIS
• Před použitím musí být eloxovaný hliník testován na vhodnost

Zvláštní vlastnosti:
• Zabraňuje vysoušení chirurgických reziduí tím, že udržuje tyto nástroje vlhké
• Oplachování nástrojů před automatizovaným reprocesingem není nutné
• Neobsahuje enzymy

Aplikace a dávkování:
neodisher PreStop se nastříká neředěný přímo po operaci na chirurgické nástroje ležící v odkládací nádobě; zajišťuje jejich úplné zvlhčení. Poté udržujte odkládací nádobu uzavřenou. Nástroje ošetřené přípravkem neodisher PreStop lze skladovat po dobu až 24 hodin. Nástroje omyjte a dezinfikujte obvyklým způsobem.
Poznámky k použití:
• Pouze pro profesionální použití.
• Pro řízené a hospodárné dávkování doporučujeme použít manuální dávkovací přídavné zařízení, např. pěnový rozprašovač. Prosím kontaktujte nás.
• Nemíchejte s jinými produkty.
• Pro nanášení přípravku neodisher PreStop použijte přiložený pěnový rozprašovač.
• Reprocesing musí probíhat v souladu se všemi nařízeními dle Směrnice pro zdravotnické prostředky a musí být provedeno s využitím vhodných ověřených postupů.
• Dbejte prosím doporučení výrobce pro používání v souladu s požadavky normy DIN EN ISO 17664.

Technické údaje:
hodnota pH cca. 13 (koncentrát, 20 °C)
viskozita < 10 mPa s (koncentrát, 20 °C)
hustota 1,22 g/cm3 (20 °C)

Složení:
15–30 % fosfáty, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky
Značka CE:
neodisher PreStop splňuje požadavky Evropské směrnice č. 93/42/EHS, Dodatek I týkající se zdravotnických prostředků.

Informace o skladování:
Přípravek vždy skladujte při teplotě mezi 0 °C a 30 °C. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
Při doporučeném skladování je doba použitelnosti 3 roky. Datum exspirace viz údaj vyražený za symbolem přesýpacích hodin .

Upozornění na rizika a rady týkající se bezpečnosti:
Další informace o bezpečnosti viz bezpečnostní listy ES. Tyto dokumenty jsou k dispozici na www.drweigert.de v sekci „Service“.
Likvidujte pouze prázdné a uzavřené nádoby.
Likvidace reziduí viz Bezpečnostní list materiálu.

Napsat recenzi

Prosím přihlaste se nebo se registrujte pro napsání recenze

Neodisher PreStop 0,75 l

  • Výrobce: Dr. Weigert
  • Kód výrobku: 408647
  • Dostupnost: Na skladě
  • 215Kč

  • Cena bez DPH: 178Kč