ISO 9001

NORA a.s. – Politika kvality

Společnost NORA a.s. chce být moderní, konkurenceschopnou firmou, která bude svým zákazníkům poskytovat pouze kvalitní zboží a služby. Hlavním předmětem naší činnosti je distribuce dentálních potřeb a dezinfekcí do stomatologických ordinací a nemocnic. Působíme na tomto trhu od roku 1991 a tudíž máme určitý morální závazek a tradici v úrovni chování a nabízených produktů. Chceme znát co nejlépe potřeby našich zákazníků, abychom jim poskytli co možná nejlepší servis.

Naším cílem je dodávat zákazníkům zboží v zachované kvalitě, kterou výrobce garantuje a v co možná nejkratším termínu, při dodržení dobrých cen. Z těchto důvodů skladujeme materiály v nových a moderních prostorách schválených SÚKL u firem, které jsou specialisté na skladování a logistiku. Chceme jako první informovat o novinkách a aktivně se podílet na vzdělávání zdravotnické veřejnosti.

Ctíme morální zásady, udržujeme korektní vztahy se svými obchodními partnery a dodavateli a dodržuje všechny smluvní podmínky. Společnost NORA a.s. chce zároveň být odpovědným zaměstnavatelem.

 

Závazky zákazníkům :

 • Znát individuální potřeby našich zákazníků a dle těchto potřeb je navštěvovat s naší nabídkou. Neobtěžovat je, ale být nablízku, když nás budou potřebovat radou nebo dodávkou zboží.
 • Dodávat pouze kvalitní zboží ve smluveném termínu. Nevyužívat levných výrobců s nejistou kvalitou.
 • Informovat o novinkách a zajímavých akčních nabídkách prostřednictvím sítě našich obchodních zástupců i prostřednictvím našich tiskovin a webových stránek.
 • Snažit se maximální možnou měrou vzdělávat naše zákazníky a informovat je o nových trendech.
 • Rozšiřovat portfolio našich produktů, které pokrývají kompletní potřebu stomatologické ordinace nebo celého dezinfekčního programu.
 • Využívat zpětné vazby od zákazníka k trvalému zvyšování jeho spokojenosti.
 • Neprodávat zboží za každou cenu, nepodbízet se.
 • Chránit naše zákazníky před možnými nákazami pomocí moderní dezinfekce nejstaršího výrobce tohoto materiálu SaM.

 

 Závazky dodavatelům :

 • Zachovávat původní jakost výrobků pro koncového zákazníka.
 • Přinášet veškeré novinky získané od dodavatele ke koncovým zákazníkům.
 • Dodržovat podmínky správné distribuční praxe, kontrolované státním dohledem SÚKL.

 

 Závazky zaměstnancům :

 • Pomocí systematického vzdělávání podporovat osobní i profesní růst zaměstnanců.
 • Motivovat zaměstnance k vytváření co možná nejkvalitnějšího servisu našim obchodním partnerům.
 • Zajišťovat bezpečnost práce a příznivé pracovní prostředí.
 • Neodměňovat zaměstnance formou provize z prodeje (vede k prodeji co možná nejdražších produktů bez ohledu na skutečnou potřebu zákazníka).


Závazky k systému kvality :

 • Eliminovat chyby a ztráty včasnou realizací preventivních opatření, jakož i systematickým sledováním a trvalým zlepšováním procesů.
 • Pravidelně hodnotit a aktualizovat politiku kvality, aby odrážela aktuální požadavky zákazníků na kvalitu.
 • Informovat všechny zaměstnance o aktuální politice kvality, stejně jako o platných cílech kvality.
 • Seznámit zákazníky i dodavatele s naší politikou kvality.
 • Poskytnout dostatečné časové, finanční a materiálové zdroje pro dosahování platných cílů kvality.
 • Neustále zlepšovat systém řízení kvality a jeho efektivnost, a to využíváním politiky kvality, analýzy údajů, opatření k nápravě, preventivních opatření a přezkoumání managementu.

 

Tato politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti.